Pravidelné kontroly kotlů a topidel

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva, o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, napojeného na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost provádět jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Kontrolu může provádět pouze odborně způsobilá osoba pověřená výrobcem zdroje, která je uvedena v databázi MŽP.

Dle zákona o ochraně ovzduší je povinností provozovatele takového zdroje provádět pravidelně (nejméně jednou za 36 měsíců) kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Tuto kontrolu musí provádět odborně způsobilá osoba, která je proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje. 

Více informací k tomuto tématu je uvedeno např. v často kladených otázkách.

Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro provozovatele také databáze odborně způsobilých osob, která obsahuje všechny odborně způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky a typu. Osoby, které v této databázi nejsou uvedeny, nejsou k provádění těchto kontrol oprávněny a nemohou vám zajistit splnění vaší povinnosti. Pokud vám někdo nabízí, že vám kontrolu provede, vždy si ho předem ověřte v databázi MŽP, abyste nenaletěli podvodníkům. Databázi naleznete na tomto odkazu: https://ipo.mzp.cz/ . Databáze umožňuje vyhledat nejbližší odborně způsobilou osobu pro konkrétní značku a typ zdroje. Stačí vyplnit povinné údaje, kterými jsou adresa umístění zdroje a v jaké vzdálenosti chcete vyhledávat. Pokud máte informace i k dalším položkám, můžete je vyplnit, vyhledávat však lze i bez toho. Dobré je vyplnit také buď výrobce kotle, nebo značku kotle (pozor, rozlišujte správně název výrobce a název značky, nemusí být totožné; nezaměňujte s názvem modelové řady), tím se výběr zúží jen na osoby, které mají oprávnění na váš zdroj. Pokud se vám nepodaří nalézt odborně způsobilou osobu, která by provedla kontrolu včetně dopravních nákladů do částky 1585,- Kč bez DPH pro jednoduché zdroje bez řídící jednotky, anebo do 1848,- Kč bez DPH pro složitější zdroje s řídicí jednotkou, můžete prostřednictvím databáze oslovit přímo výrobce zdroje, který vám může doporučit technika, který se do stanovené částky vejde. Pokud vám výrobce sdělí, že vhodného technika za tuto částku není schopen zajistit nebo vám ve lhůtě do 30 dnů neodpoví, můžete si v databázi vybrat technika od jiného výrobce. Podmínkou však je, že musí mít oprávnění na stejný typ zdroje. Poznamenejte si však identifikační číslo (ID) vaší komunikace s výrobcem skrze databázi, bude ho od vás potřebovat odborně způsobilá osoba, kterou si pro kontrolu zdroje nakonec objednáte.

Výsledky z kontrol je odborně způsobilá osoba povinna vkládat do centrálního systému, kde jsou k dispozici kontrolním orgánům. 

Další kontrolu nezapomeňte provést do 36 měsíců!