Jak se o kamna a kotel starat

V souladu s návodem dodržujte předepsanou údržbu! Pravidelně čistěte celé zařízení, komín i kouřovod. Bezodkladně odstraňte jakoukoli závadu. Místnosti v domě nepřetápějte.

Každý kotel, a to i ten nejmodernější, vyžaduje pravidelné čištění teplosměnných ploch – výměníku, čímž se zvýší jeho účinnost a tedy míra využití energie paliva a sníží se spotřeba paliva. Nejméně v termínech daných vyhláškou provádějte čištění a každoroční kontrolu spalinových cest (komína a kouřovodů). Vyhněte se však chemickým prostředkům na čištění komína s obsahem mědi, jejich použití podporuje vznik velkého množství toxických dioxinů.

Každou závadu ihned odstraňte – nedoléhající či chybějící spalinová klapka nebo netěsnící dvířka kotle či kamen (chybějící či opotřebované těsnění) mohou významně ovlivnit množství vzduchu a tím zhoršit kvalitu spalování. Neřešená závada pak může vést k dalším problémům (netěsnící dvířka mohou např. zhoršovat spalování, což může vést k většímu zanášení teplosměnných ploch a komína).

Nastavení u moderních kotlů přenechte odborníkům a nezasahujte do něj, pokud si nejste jisti tím, co děláte. Změny nastavení vstupní a výstupní teploty kotle, otáček spalinového ventilátoru nebo rychlosti přikládání automatického hořáku mohou mít komplexní dopad na činnost zdroje. Často dobře míněný zásah (např. zvýšení účinnosti snížením teploty vody) může vést k negativním dopadům. K optimálnímu nastavení a provozu kotle je vhodné instalovat spalinový teploměr a udržovat teplotu spalin v předepsaném rozsahu. Moderní kotle však dosahují vysoké účinnosti mimo jiné snížením teploty spalin, což však za určitých okolností může mít negativní dopady na vlastní spalovací proces. Někdy je tak vhodnější obětovat část tepla zvýšením teploty spalin a zajistit tím lepší hoření.

Nastavení vhodné teploty může výrazně ovlivnit celkové náklady na vytápění. Nepřetápějte, udržujte v jednotlivých místnostech spíše stálou teplotu odpovídající způsobu jejich užívání. Není nutné každou místnost vytápět na stejnou teplotu.